A társadalom régészete: temetkezések irodalomlista

Kurzus: A társadalom régészete: temetkezések (BMA-REGD-S201.8)
Hely és idő: ELTE BTK Régészettudományi Intézet, 2012/3 tanév tavaszi szemeszter
Letölthető anyagok: részben
Frissítés: frissül, szerkesztés alatt (2013-05-09 – linkek csatolása)

Három irodalomlista érhető itt el. Az intézet honlapjára feltöltött *.pdf anyaga, az előadáshoz tartozó szeminárium (BMA-REGD-S211 vagy BMA-REGD-S211.2) főbb irodalmai, és a Floridai Egyetem 2011-es temetkezés régészeti órájának (ANG6191) irodalomlistája. Utóbbi tele van hasznos hivatkozásokkal, valamint a kurzus struktúrája is sokat elárul a témáról. A kurzusleírás itt érhető el. A bejegyzésben szereplő irodalomlistát (mindig az aktuális állapotában) itt töltheted le Excel fájlként.

Fontos: a lista folyamatosan bővül, és megpróbálunk minden tételéhez letöltési linket tapasztani, ezért érdemes időről-időre ránézni a bejegyzésre. A bejegyzés elején mindig látható a frissítés dátuma, így a változások remélhetőleg követhetők lesznek.

Általános társadalomrégészet ajánlott irodalomlista

Szociológiai alapfogalmak, társadalom modellek

Ames, K.M. 2008 The archaeology of rank. In: Bentley, R. A., Maschner, H. D. G. & Chippindale, C. (szerk.), Handbook of Archaeological Theories: 487-513.  Lanham: Rowman & Littlefield [pdf]

Earle, T. 1997 How chiefs come to power. The political economy in prehistory. Stanford: SUP [pdf]

Earle, T. 1994 Political domination and social evolution. In: Ingold, T. (szerk.): Companion encyclopedia of anthropology: 940-961. London: Routledge [pdf]

Parkinson, W.A. (szerk.) 2002 The archaeology of tribal societies. Ann Arbor: International Monographs in Prehistory – Archaeological Series 15.

Renfrew, C., Bahn, P. (szerk.) 1999 Régészet. Elmélet, módszer, gyakorlat. Budapest: Osiris

Service, E. R., Sahlins, M., Wolf, E. R 1973 Vadászok, törzsek, parasztok. Budapest: Kossuth Könyvkiadó

Shennan, S.J. 1999 The development of rank societies. In: Barker, G. (szerk.), Companion encyclopedia of archaeology: 890-907. London: Routledge

Wason, P.K. 1994 The archaeology of rank. Cambridge: CUP [pdf]

Társadalmi egyenlőtlenség

Berreman, G. 1981 Social inequality: a cross-cultural analysis. In: Berreman, G., Zaretsky, K. M. (szerk.), Social inequality: comparative and developmental approaches: 3-40. New York: Academic Press

Price, T.D., Feinman, G.M. (szerk.) 1995 Foundations of social inequality. New York: Springer

Woodburn, J. 1982 Egalitarian societies. Man 17: 431-451. [pdf]

Presztízs, státusz

Bernbeck, R., Müller J 1996 Prestige und Prestigegüter aus kulturanthropologischer und archäologischer Sicht. In: Müller, J. & Bernbeck, R. (szerk.), Prestige – Prestigegüter – Sozialstrukturen. Beispiele aus dem europäischen und vorderasiatischen Neolithikum: 1-27. Archäologische Berichte 6

Borić, D. 2009 Absolute dating of metallurgical innovations in the Vinča culture of the Balkans. In: Kienlin, T. L. & Roberts, B. W. (szerk.), Metals and societies. Studies in honour of Barbara S. Ottaway: 191-245. Universitätsforschungen 169 [pdf]

Choyke, A.M. 2001 Red deer canine beads and their imitations. In: Choyke, A.M. & Bartosiewicz L. (szerk.), Crafting Bone – skeletal technologies through time and space: 251-266 BAR IS 973.

Kalicz, N., G. Szénászky, J. 2001 Spondylus-Schmuck im Neolithikum des Komitats Békés, Südostungarn. PZ 76: 24-54.

Linton, R. 2006 Státus és szerep. In: Bohannan, P., Glazer, M. (szerk.), Mérföldkövek a kulturális antropológiában: 268-284, Budapest

Siklósi, Zs. 2004 Prestige goods in the Neolithic of the Carpathian Basin. Material manifestations of social differentiation. ActaArchHung 55: 1-62. [pdf]

Šljivar, D., Kuzmanović-Cvetković, J., Jacanović, D. 2006 Belovode-Pločnik, new contributions regarding the copper metallurgy in the Vinča culture. In: Tasić, N., Grozdanov, C. (szerk.), Homage to Milutin Garašanin: 251-266. Belgrade

Weber, M. 1987 Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 1. Szociológiai kategóriatan. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Temetkezések

Acsádi, Gy., Nemeskéri, J. 1970 History of human life span and mortality. Budapest

Binford, L.R. 1971 Mortuary practices: their study and their potential. In: Brown, J. A. (szerk.), Approaches to the Social Dimensions of Mortuary practices: 6-29. New York: Memoirs for the Society for American Archaeology 25 [pdf]

Chamberlain A.T. 2006 Demography in archaeology. Cambridge: Cambridge University Press [pdf]

Jensen, C., Nielsen, K.H.  Burial Data and Correspondence Analysis. In: Jensen, C. & Nielsen, K. H. (szerk.), Burial & Society. The Chronological and Social Analysis of Archaeological Burial Data: 29-61. Aarhus University Press

McHugh, F. 1999 Theoretical and Quantitative Approaches to the Study of Mortuary Practice. Oxford: BAR IS 785

O’Shea, B. 1981 Social configurations and the archaeological study of mortuary practices: a case study. In: Chapman, R., Kinnes, I. & Randsborg (szerk.), The Archaeology of Death. New Directions in Archaeology: 39-52. Cambridge: Cambridge University Press

Pearson, M.P. 1999 The Archaeology of Death & Burial. Sutton Publishing

Tainter, J.A. 1975 Social inference and mortuary practices: an experiment in numerical classification. World Archaeology 7: 1-15.

Tainter, J.A. 1978 Mortuary practice and the study of prehistoric social systems. In: Schiffer, M. (szerk.): Advances in Archaeological Method and Theory 1:105-141 New York: Academic Press.

Kultúra, stílus

Siklósi, Zs. 2006 A régészeti kultúra fogalmának változása és az etnikai identitás azonosítása az ősrégészeti kutatásokban. The change of the concept of archaeological culture and identification of ethnic identity in prehistoric research. Korall 7/24-25: 73-88.

Kárpát-medence

Anders, A., Nagy, E.Gy. 2007 Late Neolithic burial rites at the site of Polgár–Csőszhalom-dűlő. In: Kozłowski, J. K. & Raczky, P. (szerk.): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe: 83-96, Kraków

Bondár, M., Raczky, P. (szerk.) 2009 The Copper Age Cemetery of Budakalász. Budapest

Parkinson, W.A., Gyucha, A. 2007 A késő neolitikum-kora rézkor átmeneti időszakának társadalomszerkezeti változásai az Alföldön. Rekonstrukciós kísérlet. ArchÉrt 132: 37-81.

Raczky, P. 1994 Two late neolithic ‘hoards’ from Csóka (Čoka)–Kremenyák in the Vojvodina. Két késő neolitikus „kincs” Csóka (Čoka)–Kremenyákról (Vojvodina). In: Lőrinczy, G. (szerk.), A kőkortól a középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára: 161-172. Szeged

Raczky, P. et al. 1996 Two unique assemblages from the Late Neolithic tell settlement at Polgár – Csőszhalom. In: Kovács T. (szerk.), Studien zur Mettalindustrie im Karpatenbecken und den banachbarten Regionen. Festschrift für Amália Mozsolics zum 85. Geburtstag: 17-30. Budapest

Raczky, P., Anders, A. 2006 Social dimensions of the Late Neolithic settlement of Polgár – Csőszhalom (Eastern Hungary). ActaArchHung 57: 17-33.

Raczky, P., Anders, A. 2008 Late Neolithic spatial differentiation at Polgár–Csőszhalom, eastern Hungary. In: Bailey, D. W., Whittle, A. & Hofmann, D. (szerk.): Living well together? Settlement and Materiality in the Neolithic of South-East and Central Europe: 35-53. Oxford

Siklósi, Zs. 2007 Age and gender differences in Late Neolithic mortuary practice: a case study from Eastern Hungary. In: Kozłowski J. K. & Raczky P. (szerk.), The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe: 185-198. Kraków

Zalai-Gaál, I. 1988 Közép-európai neolitikus temetők szociálarchaeológiai elemzése. Sozialarchäologische Untersuchungen des mitteleuropäischen Neolithikums aufgrund der Gräberfeldanalyse. BÁMÉ 14: 3-178.

Zalai-Gaál, I. 2002 Die neolithische Gräbergruppe-B1 von Mórágy–Tűzkődomb. I. Die archäologischen Funde und Befunde. Szekszárd – Saarbrücken: Wosinszky Mór Múzeum

Zalai-Gaál, I. 2008 An der Wende vom Neolithikum zur Kupferzeit in Transdanubien (Ungarn): Die „Häuptlingsgräber” der Lengyel-Kultur in Alsónyék-Kanizsa. Altertum 53: 241-280.

Zalai-Gaál, I., Osztás, A. 2009 A Lengyeli-kultúra települése és temetője Alsónyék-Kanizsa-dűlőben. A settlement and cemetery of the Lengyel culture at Alsónyék-Kanizsa-dűlő. In: Bende L. & Lőrinczy G. (szerk.), Medinától Etéig. Tisztelgő írások Csalog József születésének 100. évfordulóján: 245-254. Szentes

Zalai-Gaál, I. 2010 Die soziale Differenzierung im Spätneolithikum Südtransdanubiens. VAH 24

Ősrégészeti szeminárium (BMA-REGD-S211, BMA-REGD-S211.2) megtárgyalt irodalmak

Budja, M. 2010 The archaeology of death: from ‘social personae’ to ‘relational personhood’. Documenta Praehistorica 27: 43- 54. [pdf]

Budja, M. 2011 In search of past identities. Documenta Praehistorica 38: 45- 59 [pdf]

Chapman, J. 2010 Deviant’ burials in the neolithic and chalcolithic of Central and South Eastern Europe. In: Sørensen, M.L.S., Rebay-Salisbury, K., Hughes, J. (szerk.), Body Parts and Bodies Whole: Changing Relations and Meanings: 30-45. Oxford: Oxbow Books [pdf]

Fahlander, F., Oestigaard, T. 2008 The Materiality of Death: Bodies, Burials, Beliefs. In: Fahlander, F., Oestigaard, T. (szerk.), The Materiality of Death: Bodies, Burials, Beliefs: 1-18. Oxford: BAR International Series 1768 [pdf]

O’Shea, J.M. 1984 Mortuary variability An archaeological investigation. New York: Academic Press [pdf]

Pearson, M.P. 1999 Learning from the dead. In: Pearson, M.P., The Archaeology of Death & Burial: 1-22. Sutton Publishing [pdf]

Sørensen, M.L.S., Rebay-Salisbury, K. 2008 Landscapes of the Body: Burials of the Middle Bronze Age in Hungary. European Journal of Archaeology 11(1): 49–74. [pdf]

A halál régészete szeminárium (ANG6191)

University of Florida, 2011 ősz / Oktató: Dr. James M. Davidson

Kutatástörténeti perspektívák

Bartel, B. 1982 A historical review of ethnological and archaeological analyses of mortuary practices. Journal of Anthropological Archaeology 1:32-58. [pdf]

Binford, L.R. 1965 Archaeology as anthropology. American Antiquity 28(2):217-225. [pdf]

Chapman, R., Randsborg, K. 1981 Approaches to the archaeology of death. In: Chapman, R., Kinnes, I., Randsborg, K. (szerk.), The Archaeology of Death: 1-24. Cambridge: Cambridge University Press

Childe, V.G. 1945 Directional changes in funerary practices during 50,000 years. Man 45:13-19. [pdf]

Hertz, R. 1907 A contribution to the study of the collective representation of death. In: Death and the Right Hand. Glencoe: The Free Press [pdf]

Kroeber, A.L. 1927 Disposal of the dead. American Anthropologist 29:308-315. [pdf]

Palgi, P., Abramovitch, H. 1984 Death: A Cross-Cultural Perspective. Annual Review of Anthropology 13:385-417. [pdf]

Ucko, P. 1969 Ethnography and archaeological interpretation of funerary remains. World Archaeology 1: 262-80. [pdf]

Elméleti álláspontok és viták

Braun, D. 1979 Illinois Hopewell burial practices and social organization: a reexamination of the Klunk-Gibson mound group. In: Brose, D., Greber, N. (szerk.), Hopewell Archaeology: The Chillicothe Conference: 66-79. Kent: Cleveland Museum of Natural History and Kent State University Press [pdf]

Braun, D. 1981 A Critique of Some Recent North American Mortuary Studies. American Antiquity 48(2):398-416. [pdf]

Brown, J.A. 1971 The dimensions of status in the burials at Spiro. In: Brown, J.A. (szerk.), Approaches to the Social Dimensions of Mortuary Practices: 92-112. Society for American Archaeology Memoir 25. [pdf]

Goodenough, W. 1965 Rethinking “status” and “role”: Toward a general model of the cultural organization of social relationships. In: Blanton, M. (szerk.), The Relevance of Models for Social Anthropology: 1-24. A.S.A. Monographs No. 1. New York: Praeger [pdf]

Hodder, I. 1982 The identification and interpretation of ranking in prehistory: A contextual perspective. In: Renfrew, A.C., Shennan, S.J. (szerk.), Ranking, Resource and Exchange: Aspects of the Archaeology of Early European Society: 150-154. Cambridge: Cambridge University Press [pdf]

O’Shea, J.M. 1984 Mortuary variability An archaeological investigation. New York: Academic Press [pdf]

Peebles, C.S., Kus, S.M. 1977 Some archaeological correlates of ranked societies. American Antiquity 42(3):421- 448. [pdf]

Saxe, A.A 1970 Social Dimensions of Mortuary Practices.  PhD disszertáció, University of Michigan. [pdf]

Tainter, J.A. 1978 Mortuary practice and the study of prehistoric social systems. In: Schiffer, M. (szerk.): Advances in Archaeological Method and Theory 1:105-141 New York: Academic Press. [pdf]

Tainter, J.A. 1981 Reply to “A Critique of Some Recent North American Mortuary Studies.” American Antiquity 46(2):416-420. [pdf]

Mortalitás és magyarázat

Chapman, R. 1981 The emergence of formal disposal areas and the “problem” of megalithic tombs in prehistoric Europe. In: Chapman, R., Kinnes, I., Randsborg, K. (szerk.), The Archaeology of Death: 71-81. Cambridge: Cambridge University Press

Charles, D., Buikstra, J. 2002 Siting, sighting and citing the dead. In: Silverman, H., Small, D. (szerk.), The Space and Place of Death, Archaeological Papers of the American Anthropological Association, no. 11: 13-25. Arlington: American Anthropological Association [pdf]

Charles, D., Buikstra, J.  Archaic mortuary sites in the central Mississippi drainage: distribution, structure, and behavioral implications. In: Phillips, J.L:, Brown, J.A. (szerk.), Archaic Hunters and Gatherers in the American Midwest: 117-145. New York: Academic Press [pdf]

Dillehay, T.D. 1990 Mapuche ceremonial landscape, social recruitment and resource rights. World Archaeology 22: 223-241. [pdf]

Goldstein, L. 1981 One-dimensional archaeology and multi-dimensional people: spatial organization and mortuary analysis. In: Chapman, R., Kinnes, I., Randsborg, K. (szerk.), The Archaeology of Death: 53-69. Cambridge: Cambridge University Press

Saxe, A.A., Gall, P.L. 1977 Ecological determinants of mortuary practices: the Temuan of Malaysia. In: Wood, W. (szerk.), Cultural- Ecological Perspectives on Southeast Asia: 74-82. Papers in International Southeast Asia Studies, Athens: Ohio University [pdf]

Bioarchaeológiai megközelítés

Ambrose, S.H., Buikstra, J., Krueger, H.W. 2003 Status and gender differences in diet at Mound 72, Cahokia, revealed by isotopic analysis of bone. Journal of Anthropological Archaeology 22:217-226. [pdf]

Boquet-Appel, J.-P., Massett, C. 1982 Farewell to Paleodemography. Journal of Human Evolution 11:321-333. [pdf]

Davidson, J.M. et al. 2002 The Quality of African-American Life in the Old Southwest near the Turn of the 20th Century. In: Steckel, R. (szerk.), The Backbone of History: Health and Nutrition in the Western Hemisphere: 226-277. Cambridge: Cambridge University Press [pdf]

Glazier, J. 1984 Mbeere ancestors and the domestication of death. Man (ns) 19:133-148. [pdf]

King, T., Humphrey, L.T., Hillson, S. 2005 Linear Enamel Hypoplasias as Indicators of Systemic Physiological Stress: Evidence From Two Known Age-at-Death and Sex Populations From Postmedieval London. American Journal of Physical Anthropology [pdf]

Larsen, C.S. et al. 2001 Frontiers of Contact: Bioarchaeology of Spanish Florida. Journal of World Prehistory 15(1):69-123. [pdf]

Larson, C.S. 2002 Bioarchaeology: The Lives and Lifestyles of Past People. Journal of Archaeological Research 10(2):119-166. [pdf]

Rose, J.C., Marks, M.K., Tieszen, L.L. 1991 Bioarchaeology and Subsistence in the Central and Lower Portions of the Mississippi Valley. In: Powell, M.L., Bridges, P.S., Wagner Mires, A.M. (szerk.), What Mean These Bones? Studies in Southeastern Bioarchaeology: 7-21. Tuscaloosa: University of Alabama Press [pdf]

Van Gerven, D.P., Armelagos, G.J. 1983 “Farewell to Paleodemography?” Rumors of Its Death Have Been Greatly Exaggerated. Journal of Human Evolution 12:353-360. [pdf]

Wesolowski, V. 2006 Caries prevalence in skeletal series – Is it possible to compare? Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro 101(Suppl. II): 139-145. [pdf]

Wood, J.W. et al. 1992 The osteological paradox: Problems of inferring health from skeletal samples. Current Anthropology 33(4): 343-370. [pdf]

Wright, L.E., Yoder, C.J. 2003 Recent Progress in Bioarchaeology: Approaches to the Osteological Paradox. Journal of Archaeological Research 11(1):43-70. [pdf]

Esettanulmányok (régészeti és történeti korok)

Bell, E.L. 1990 The historical archaeology of mortuary behavior: Coffin hardware from Uxbridge, Massachusetts. Historical Archaeology 24(3):54-78. [pdf]

Bell, E.L. 1994 Archaeological investigations of historical cemeteries: An introduction to scholarly trends and prospects. In: Bell, E.L. (szerk.), Vestiges of Mortality and Remembrance: 1-54. London: Scarecrow Press [pdf]

Brown, J.A. 1981 The search for rank in prehistoric burials. In: Chapman, R., Kinnes, I., Randsborg, K. (szerk.), The Archaeology of Death: 25-37. Cambridge: Cambridge University Press

Byrd, B.F., Monahan, C.M. 1995 Death, mortuary ritual, and Natufian social structure. Journal of Anthropological Archaeology 14:251-287. [pdf]

Cannon, A. 1989 The Historic Dimension in Mortuary Expressions of Status and Sentiment. Current Anthropology 30(4):437-458. [pdf]

Davidson, J.M. 2010 Keeping the Devil at Bay: The Shoe on the Coffin Lid and Other Grave Charms in 19th and Early 20th Century America. International Journal of Historical Archaeology 14(4):614-649.

Davidson, J.M.  2008 Identity and Violent Death: Contextualizing Lethal Gun Violence within the African-American Community of Dallas, TX (1900-1907). The Journal of Social Archaeology 8(3):321-356. [pdf]

Dillehay, T.D. 1995 Mounds of social death: Araucanian funerary rites and political succession. In: Dillehey, T.D. (szerk.), Tombs for the Living: Andean Mortuary Practices: 281-313. Washington: Dumbarton Oaks [pdf]

Gilman, P.S. 1990 Social organization and Classic Mimbres period burials in the SW United States. Journal of Field Archaeology 17:457-469. [pdf]

Gould, E.M., Chappel, D.B. 2000 Graveyard gleanings: socio-economic, geographical and gender inequalities in health at Tynemouth, UK, 1833-1853. Journal of Public Health  Medicine 22(3):280-286. [pdf]

Howell, T.L., Kintigh, K.W. 1996 Archaeological identification of kin groups using mortuary and biological data: an example from the American Southwest. American Antiquity 61(3):537-554. [pdf]

Little, B.J., Lamphear, K.M., Owsley, D.W. 1992 Mortuary display and status in a nineteenth-century Anglo-American cemetery in Manassas, Virginia. American Antiquity 57(3):397-418.  [pdf]

Mainfort, R.C., Jr 1989 Adena chiefdoms? Evidence from the Wright Mound. Midcontinental Journal of Archaeology 14(2):164-178. [pdf]

Mainfort, R.C., Jr. 1985 Wealth, space, and status in a historic Indian cemetery. American Antiquity 50:555-579. [pdf]

Milner, G.R., Anderson, E., Smith, V.G. 1991 Warfare in late prehistoric west-central Illinois. American Antiquity 56(4):581-603. [pdf]

Pollock, S. 1991 Of priestesses, princes and poor relations: The dead in the royal cemetery of Ur. Cambridge Archaeological Journal 1(2): 171-189. [pdf]

Randsborg, K. 1981 Burial, succession and early state formation in Denmark.  In: Chapman, R., Kinnes, I., Randsborg, K. (szerk.), The Archaeology of Death: 105-121. Cambridge: Cambridge University Press

Shryock, A.J. 1987 The Wright Mound reexamined: Generative structures and the political economy of a simple chiefdom. Midcontinental Journal of Archaeology 12:243-268. [pdf]

Etnográfiai és történeti megfigyelések a halottakról való gondoskodásról

Aries, P. 1974 Western Attitudes Toward Death. Baltimore: Johns Hopkins University Press [pdf]

Dethlefsen, E.N., Deetz, J. 1966 Death’s Heads, Cherubs, and Willow Trees: Experimental Archaeology in Colonial Cemeteries. American Antiquity 31(4):502-510.  [pdf]

Elliott, J.R. 1990 Funerary Artifacts in Contemporary America. Death Studies 14: 601-612.  [pdf]

Farrell, J.J. 1980 Inventing the American Way of Death, 1830-1920. Temple University Press, Philadelphia [pdf]

Jamieson, R.W. 1995 Material culture and social death: African-American burial practices. Historical Archaeology 29(4):39-58. [pdf]

McGuire, R.H. 1988 Dialogues with the Dead: Ideology and the Cemetery. In: Leone, M.P., Potter, P.B. Jr. (szerk.), The Recovery of Meaning: Historical Archaeology in the Eastern United States: 435-480. Washington DC: Smithsonian Institution Press [pdf]

Metcalf, P.A. 1976 Who are the Berawan? Ethnic classification and the distribution of secondary treatment of the dead in central north Borneo. Oceania 47:85-105. [pdf]

Metcalf, P.A. 1981 Meaning and materialism: The ritual economy of death. Man 16:564-578. [pdf]

Precourt, W.E. 1984 Mortuary practices and economic transaction: A hologeistic study. Research in Economic Anthropology 6: 161-170. [pdf]

Pearson, P.M. 1982 Mortuary practices, society and ideology: an ethnoarchaeological study. In: Hodder, I. (szerk.), Symbolic and Structural Archaeology: 99-113. Cambridge: Cambridge University Press [pdf]

Etikai perspektívák

Buikstra, J.E., Gordon, C.C. 1981 The study and re-study of human skeletal series: The importance of long-term curation. In: Cantwell, A.E., Griffin, J.B., Rothschild, N.A. (szerk.), The Research Potential of Anthropological Collections: 449-465. Annals of the New York Academy of Sciences, Volume 376 [pdf]

Crist, T. 2002 Empowerment, Ecology, and Evidence: The Relevance of Mortuary Archaeology to the Public. In: Little, B.J. (szerk.), Public Benefits of Archaeology: 101-117. Gainesville: University Press of Florida [pdf]

Edgar, J.H. 2007 Contextual issues in Paleoindian repatriation: Spirit Cave Man as a case study. Journal of Social Archaeology 7(1): 101–122. [pdf]

McGowan, G.S., LaRoche, C.J. 1996 The Ethical Dilemma Facing Conservation: Care and Treatment of Human Skeletal Remains and Mortuary Objects. Journal of the American Institute for Conservation 35(2):109-121. [pdf]

Morrell, V. 1995 Who Owns the Past? Science 268(5216):1424-1426. [pdf]

Rose, J.C., Green, T.J., Green, V.D. 1996 NAGPRA is forever: Osteology and the repatriation of skeletons. Annual Review of Anthropology 25: 81-103. [pdf]

Walker, P.L. 2000 Bioarchaeological Ethics: A Historical Perspective on the Value of Human Remains. In: Katzenberg, M.A., Saunders, S.R. (szerk.), Biological Anthropology of the Human Skeleton: 3-39. New York: Wiley-Liss, Inc. [pdf]

Watkins, J. 2004 Becoming American or Becoming Indian? Nagpra, Kennewick and Cultural Affiliation. Journal of Social Archaeology 4(1):60-80. [pdf]

World Council of Indigenous Peoples 1990 The sacred and the profane: The reburial issue as an issue. Death Studies 14:503-517. [pdf]

A Saxe-Binford vitán túl: posztprocesszuális kritikák a temetkezés régészetében

Barrett, J.C. 1990 The monumentality of death: The character of Early Bronze Age mortuary mounds in southern Britain. World Archaeology 22:179-189. [pdf]

Brown, J.A. 1995 On Mortuary Analysis – with Special Reference to the Saxe-Binford Research Program. In: Anderson Beck, J. (szerk.), Regional Approaches to Mortuary Analysis: 3-26. New York: Plenum Press [pdf]

Chapman, R. 1995 Ten years after-Megaliths, mortuary practices, and the territorial model. In: Anderson Beck, J. (szerk.), Regional Approaches to Mortuary Analysis: 29-51. New York: Plenum Press [pdf]

Chapman, R. 2003 Death, society, and Archaeology: the social dimensions of mortuary practices. Mortality 8(3):3-5-312. [pdf]

Harke, H. 2002 Interdisciplinarity and the archaeological study of death. Mortality 7(3):340-341. [pdf]

Joyce, R.A. 2001 Burying the Dead at Tlatilco: Social Memory and Social Memories. In: Chesson, M.S. (szerk.), Social Memory, Identity, and Death: Anthropological Perspectives on Mortuary Rituals: 12-26. Archeological Papers of the American Anthropological Association Number 10 [pdf]

Lull, V. 2000 Death and Society: a Marxist approach. Antiquity 74:576-580. [pdf]

Morris, I. 1990 The archaeology of ancestors: The Saxe/Goldstein hypothesis revisited. Cambridge Archaeological Journal 1(2): 147-169. [pdf]

Pearson, P.M. 1993 The powerful dead: Archaeological relationships between the living and the dead. Cambridge Archaeological Journal 3(2): 203-229. [pdf]

Sullivan, L.P. 2001 Those Men in the Mounds: Gender, Politics, and Mortuary Practices in Late Prehistoric Eastern Tennessee. In: Eastman, J.M., Rodning, C.B. (szerk.), Archaeological Studies of Gender in the Southeastern United States: 101-126. Gainesville: University Press of Florida [pdf]

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s